• SERIOZITATE
  PROMPTITUDINE
  PROFESIONALISM

  EXECUTARI SILITE
  GALATI, VRANCEA SI BRAILA

BUN VENIT

Cu o experienta in profesie de peste 10 ani, executorul judecatoresc Tudorie Stefan face parte din „generatia noua” de executori judecatoresti, cu principii si atitudini ce urmaresc activ conceptul de eficienta in realizarea executarii silite.

Avand in vedere specificul activitatii, perfectionarea continua si mentinerea in contact permanent cu legislatia executarii silite reprezinta obligatii fundamentale pentru realizarea drepturilor si intereselor dumneavoastra legitime.

Biroul executorului judecatoresc Tudorie Stefan isi concentreaza efortul de a oferi servicii de calitate si rapide, raspunzand cu promptitudine solicitarilor dvs, in ceea ce priveste executarile silite, acordarea de consultanta pe acest domeniu sau recuperarea pe cale amiabila a creantelor.

Politica de onorarii asigura celeritate si profesionalism la punerea in executare a dispozitiilor instantelor de judecata si a altor titluri executorii, sumele avansate pentru executarea silita fiind recuperate de la debitor.

Biroul nostru colaboreaza cu o echipa formata din specialisti, in functie de natura lucrarilor in care suntem implicati.

Atributii
 • In conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 188/2000, executorul judecatoresc are urmatoarele atributii:
  • Punerea in executare a dispozitiilor cu caracter civil din titlurile executorii:
   • Recuperarea de creante (sume de bani) datorate, prin executare silita imobiliara, mobiliara si prin infiintarea de popriri – aceasta fiind si principala activitate a biroului nostru.
   • Predari de bunuri imobile prin executare silita (evacuari).
   • Predari de bunuri mobile prin executare silita.
   • Obligatii de a face sau de a nu face (demolari constructii, ridicarea de lucrari, reparatii la cladiri, reintegrarea in munca a salariatului, obligarea unei institutii de a intocmi un act, etc.)
   • Stabilirea domiciliului, incredintarea si vizitarea minorului
   • Puneri in posesie, granituiri, servituti, etc.
  • Notificari ale actelor judiciare si extrajudiciare.
  • Intocmirea si dresarea protestului de neplata a cambiilor, biletelor la ordin si a cecurilor.
  • Intocmirea, in cazul ofertei reale, a proceselor verbale de constatare urmate de consemnarea sumei de catre debitor, potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila.
  • Aplicarea masurilor asiguratorii dispuse de instanta judecatoreasca.
  • Constatarea unor stari de fapt în conditiile prevazute de Codul de procedura civila.
  • Comunicarea actelor de procedura.
  • Recuperarea pe cale amiabila a oricarei creante.
  • Consultanta in materia executarii silite.

COMPETENTA TERITORIALA

Competenta teritoriala a Biroului executorului judecatoresc Tudorie Stefan privind activitatile de executare silita, aplicarea masurilor asiguratorii dispuse de catre instanta, constatari, oferte reale urmate de consemnatiune si inventarieri bunuri se întinde pe tot cuprinsul razei de circumscriptie a Curtii de Apel Galati, respectiv in judetele Galati, Vrancea si Braila.

Privind notificarea actelor judiciare si extrajudiciare, consultanta in material executarii silite, recuperarea amiabila a creantelor si comunicarea actelor de procedura, competenta este la nivel national.

PLATI DEBITE

In situatia in care ati primit o somatie sau un alt act emis de catre Biroul executorului judecatoresc Tudorie Stefan, va punem in vedere sa ne contactati de urgenta, intrucat avem deschis un dosar de executare silita impotriva dumneavoastra.

Plata debitului se face prin urmatoarele modalitati :

 • pentru sumele in lei, prin virament in contul de consemnari nr. RO12 BREL 0002 0007 6738 0100 deschis la Libra Internet Bank, avand ca beneficiar Birou executor judecatoresc Tudorie Stefan, CIF RO22184982, sau prin consemnare (depunere) la ricare din sucursalele Libra Bank in contul de mai sus
 • tot pentru sumele in lei, prin virament in contul de consemnari nr. RO56 BTRL 0180 1202 H384 2200 deschis la Banca Transilvania, avand ca beneficiar Birou executor judecatoresc Tudorie Stefan, CIF RO22184982, sau prin consemnare (depunere) la oricare din sucursalele Banca Transilvania in contul de mai sus
 • pentru sumele in Euro, prin virament in contul de consemnari nr. RO28 BREL 0002 0007 6738 0200 deschis la Libra Internet Bank, cod Swift BRELROBU, avand ca beneficiar Birou executor judecatoresc Tudorie Stefan, CIF RO22184982, sau prin consemnare (depunere) la oricare din sucursalele Libra Bank in contul de mai sus
 • direct la sediul executorului judecatoresc din Galati, str. Brailei, nr. 136, bl. B3, sc. 6, parter, ap. 51, jud. Galati

Conditii pentru:

 • Deschiderea unui dosar nou de executare silita mobiliara, imobiliara, prin poprire, si a obligatiilor de a face:
  • cerere de executare silita
  • titlul executoriu in original sau in copie legalizata
  • imputernicire/procura (cand creditorul este persoana juridica sau reprezentat)
  • Pentru a proceda la executarea silita, este obligatoriu ca dreptul care va fi pus in executare sa fie constatat printr-un inscris care are valoare de titlu executoriu.
  • Legea confera caracter de titlu executoriu mai multor categorii de inscrisuri, dintre care cele mai des intalnite in practica executionala sunt : hotararile judecatoresti, hotararile arbitrale, actele autentificate de catre notarul public, cambia, biletul la ordin si cecul, contractele de credit incheiate de catre institutiile financiare bancare si nebancare, contractele de ipoteca, contractele de locatiune, contractele de asistenta juridica, contractele de arenda, contractele de leasing, actele de adjudecare.
  • Titlurile executorii, altele decat hotararile judecatoresti pot fi puse in executare numai daca sunt investite cu formula executorie.
  • Pentru a proceda la executarea silita ce are ca obiect recuperarea de creante, trebuie indeplinita o conditie privind creanta, si anume ca aceasta sa fie certa, lichida si exigibila.
 • Transmiterea unei notificari:
  • cerere notificare
  • notificarea in 3 exemplare
 • Participarea la licitatiile publice:
  • oferta cumparare bun vandut prin licitatie
  • dovada consemnarii garantiei de participare la licitatie
FORMULAR DE CONTACT
CONTACT

Galati, str. Brailei, nr. 136

bloc B3, sc. 6, ap. 51 (parter)

cod postal: 800379

tel/fax: 0236 434 697

mobil: 0742 208 033

email: birou@executari-silite.ro

PROGRAM DE LUCRU

Luni-Vineri: 08:00 - 16:00